top of page

II Ogród Jordanowski, SP 70, 04/04/20

Zaktualizowano: 30 mar 2021

Hello, let's learn today about British Easter Traditions.

Watch a video lesson twice. While watching the second time stop and note down in your notebook at least 10 new words and expressions. Repeat them 3 times after the online teacher. Write in a comment the words you remember best.


Obejrzyjcie video dwa razy. Za drugim razem zatrzymujcie i zanotujcie przynajmniej 10 nowych słówek/ wyrażeń pojawiających się w lewym rogu ekranu. Powtórzcie je 3 razy za osobą prowadzącą. Napiszcie w komentarzu pod postem słówko, które zapamiętaliście najlepiej.


Happy Easter everyone.


13 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2 Post
bottom of page